Crowdfunding nieruchomości – grupowe inwestycje w nieruchomości

crowdfunding nieruchomości
Crowdfunding udziałowy to nie tylko finansowanie spółek, z czym większości z nas się kojarzy. Udziałowe finansowanie społecznościowe, czy jak kto woli crowdinvesting to również inne formy lokowania kapitału. np. crowdfunding nieruchomości
Grupowe inwestycje – inna strona crowdfundingu udziałowego.
Crowdfunding udziałowy to nie tylko finansowanie spółek, z czym większości z nas się kojarzy. Udziałowe finansowanie społecznościowe, czy jak kto woli crowdinvesting to również inne formy lokowania kapitału, choć wszystkie z nich prowadzą do zawiązania spółki celowej przez osoby (z reguły) sobie nie znane.
Kwestią, którą poruszymy w tym temacie będzie Real Estate Crowdfunding (crowdfunding nieruchomości), nowatorska forma lokowania kapitału, popularna już w krajach wysoko rozwiniętych, wkraczająca właśnie na nasz rynek. Pierwszym serwisem w Polsce, który będzie oferował tą nowatorską formę inwestycji będzie właśnie powstający sharevestors.com
Czym jest Real Estate Crowdfunding.
Zacznijmy od wyjaśnienia czym właściwie jest RE-CF (real estate crowdfunding). W wielkim skrócie, są to grupowe inwestycje w nieruchomości i ich rozwój, przy pomocy wyspecjalizowanych platform internetowych, z poziomu których można nabyć udziały uczestnictwa w projektach inwestycyjnych.
Strony transakcji w Crowdfunding ‚u nieruchomości.
Z reguły, w RE-CF są trzy strony transakcji. Pierwszą z nich jest oferent, spółka lub osoba realizująca projekt, składająca ofertę promocji projektu i pozyskania do niego inwestorów przez wyspecjalizowaną platformę internetową.
Projekty inwestycyjne mogą mieć różną formę i mogą to być na przykład:
  • Zakup zaniedbanej nieruchomości, np. kamienicy w atrakcyjnej lokalizacji, remont i sprzedaż.
  • Zakup gruntu, budowa domów / mieszkań i ich sprzedaż.
  • Zakup gruntu, przekształcenie i sprzedaż. W przypadku inwestycji gruntowych wg przepisów prawnych obowiązujących w Polsce, aby uniknąć opodatkowania inwestycja powinna być nie krótsza niż pięć lat.
  • Grupowy zakup grupy nieruchomości z przeznaczeniem ich na wynajem.
Podmiot oferujący wspólną inwestycję na wyspecjalizowanej platformie, składa ofertę projektu, udostępniając wszelkie dostępne informacje na temat inwestycji.
  • Lokalizacja inwestycji,
  • Zalety projektu inwestycyjnego,
  • Opis inwestycji, Warunki inwestycji,
  • Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji,
  • Dokumentacja projektu inwestycyjnego,
  • Informacje o rynku lokalnym takie jak np. ceny m2 na rynku wtórnym w sąsiedztwie realizacji inwestycji.
Drugą stroną transakcji są inwestorzy, którzy na podstawie zamieszczonych informacji przez oferenta i opublikowanych przez wyspecjalizowany portal, mogą dokonywać inwestycji w promowane projekty inwestycyjne, zakupując w nich jednostki uczestnictwa, czyli udziały.
Ostatnią stroną transakcji jest platforma internetowa, łącząca oferenta z inwestorem. Po stronie platformy ciąży obowiązek sporządzenia oferty tak, aby był transparentna oraz by inwestor był poinformowany o ryzyku związanym z inwestycją. Obowiązkiem serwisu internetowego jest również przygotowanie prawne inwestycji, tak aby zabezpieczyć inwestora przed ryzykiem utraty kapitału. Z reguły wiąże się to z zaproponowaniem umowy spółki celowej realizującej projekt i zabezpieczeniem sobie w niej praw do występowania w imieniu inwestorów.
Grupowe inwestycje w projekty deweloperskie – jak to wygląda w praktyce.
Po sukcesem zakończonej zbiórce, oferent wraz z inwestorami zawiązują spółkę celową. W świetle Polskiego prawa idealną zdaje się być spółka z o. o., w której inwestorzy będą posiadać udziały i prawa do zysków, adekwatnie do ilości wykupionych jednostek uczestnictwa przez platformę, oferującą ten sposób lokowania wolnego kapitału. Spółka celowa jest odpowiedzialna za realizację inwestycji, przy pomocy kapitału zebranego od inwestorów. Załóżmy, że oferent zlokalizował kamienicę w centrum miasta, o powierzchni użytkowej 500 m2, która jest dostępna na rynku wtórnym za 1,5 miliona złotych, lecz wymaga gruntownego remontu. Z prostych kalkulacji wynika, że 1m2 kosztuje 3000 zł. Metr kwadratowy nieruchomości na rynku wtórnym, w okolicy lokalizacji kamienicy kosztuje 6500 zł. Oferent, na przykład firma deweloperska dysponująca technologią, zasobami i know how, proponuje inwestorom ofertę wysokości 2,5 miliona złotych, gdzie 1,5 miliona ma zostać przekazane na zakup nieruchomości a 1 milion na jej remont. Oferta w serwisie może wyglądać następująco: Oferent rezerwuje dla siebie 5%, czyli 125 udziałów a reszta zostaje przeznaczona do nabycia przez inwestorów. Udostępnionych zostaje 2375 udziałów w projekcie po cenie 1053 złotych za jednostkę uczestnictwa. Po realizacji inwestycji i sprzedaży obiektu klientowi końcowemu, po cenie obowiązującej w okolicy lokalizacji projektu, pozyskana zostaje kwota 3250000 zł. Oferent otrzymuje 5%, czyli kwotę 162500 zł a reszta zostaje przeznaczona do podziału między inwestorów. Zysk na jednej jednostce uczestnictwa w projekcie, przy powyższych założeniach wynosi 23,5%, czyli siedem razy więcej niż możemy zarobić na lokacie w banku! Sprawa ma się troszeczkę inaczej w przypadku inwestycji ziemskich.
Real Estate Crowdfunding to też inwestycje w grunty. W przeciwieństwie do inwestycji deweloperskich, nakłady pracy i koszty do poniesienia po kampanii crowdfunding’owej, nie są tak duże. Z reguły wygląda to tak, że na platformie internetowej oferującej ten sposób inwestycji grupowych, wystawiana jest oferta z dokładnie sprecyzowaną ceną zakupu nieruchomości z lekkim nakładem niezbędnym na obsługę nieruchomości na przestrzeni lat. Inwestorzy liczą na wzrost rynkowej wartości gruntu, które w Polsce rosną około 20% w skali roku oraz na działania spółki celowej, której zadaniem będzie (przy wykorzystaniu nadwyżki zebranej w trakcie kampanii) dokonanie starań w celu zmiany przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego oraz jego przekształcenie, np. z ziemi rolnej na mieszkaniówkę. W praktyce może to wyglądać następująco: Lokalizujemy atrakcyjne grunty rolne (30ha, 30000 m2, 33,33 zł/m2) w ciekawej lokalizacji (np. blisko drogi, mediów, w cichej i spokojnej okolicy, nad jeziorem, 20 minut jazdy do miasta wojewódzkiego), za które właściciel pragnie dostać np. 1 milion zł. Na platformie crowdfunding’owej oferujemy 1000 udziałów po 1050 zł. Przy sukcesie kampanii pozyskane zostaje 1 milion 50 tysięcy, z czego za 1 milion zakupywane są grunty wskazane w projekcie a 50 tysięcy złotych zostaje zarezerwowane na kapitale rezerwowym spółki celowej w celu obsługi gruntu na przestrzeni minimum 5 lat. Załóżmy, że udaje się grunty przekształcić i ich cena wzrasta do 75zł za m2. Przy powyższych założeniach zysk jest oczywisty, ponad 100% na jednostce uczestnictwa.
Zalety inwestycji grupowych w grunty i projekty deweloperskie.Główną zaletą jest gwarancja zwrotu całości lub części zainwestowanego kapitału w przypadku 100% fiaska projektu (grunty i nieruchomości nie znikną ot tak!). Niskie kwoty wejścia w projekt inwestycyjny. Transparentność projektów. Zarząd / uczestnictwo w zarządzie spółek celowych przez przedstawicieli platformy, na której odbyła się kampania. Możliwość dywersyfikacji i inwestycji w rożne projekty prezentowane na platformie. Oczywiście korzyści po stronie inwestora jest o wiele więcej, powyżej tylko te, które są najbardziej oczywiste.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*